Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty terapiakobiet.pl

Skuteczne ośrodki odwykowe w Polsce - leczenie uzależnień wśród kobiet


Jeśli zaczniesz przyjmować leki przeciwdepresyjne ze względu na stan depresyjny, ważne jest, aby monitorować objawy i odnotowywać wszelkie skutki uboczne. Niektóre skutki uboczne leków przeciwdepresyjnych mogą pogorszyć depresję u niewielkiego odsetka osób. W szczególności, stwierdzono, że stosowanie leków przeciwdepresyjnych u niektórych osób wiąże się ze zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, prób samobójczych i drażliwości. Wykazano również, że terapia jest bardzo skuteczną metodą leczenia osób cierpiących na depresję.

Ośrodki odwykowe w Polsce

Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Willowa 769
43-392 Międzyrzecze Górne
śląskie
Kontakt: 735469430
NIP: 9372690201
WWW:
FB /

2020 All rights reserved ©